Živočišná výroba

Protože máme zájem o zabezpečení maximální pohody zvířete, věnujeme důraz na splnění požadavků programu Welfare. Z těchto důvodů postupně probíhají zásadní stavební rekonstrukce areálů živočišné výroby (Poustka, Andělka, Ves, Spálený dvůr), kde je zajištěno ustájení dobytka v zimním období.

Realizací těchto úprav jsou vytvořeny optimální podmínky pro zdravý odchov telat a dodržování pravidel a předpisů ochrany přírody a životního prostředí.

Oplůtky na našich pastvinách jsou realizovány pomocí akátových sloupů, které díky dlouhé životnosti, pokud nedochází k porušení ohrady cizím zaviněním, zajišťují řádné zabezpečení zvířat proti úniku z pastviny.