Rostlinná výroba

Na orné půdě, kde hospodaří sesterská společnost VAKO–HP, s.r.o. aplikujeme princip konvenčního hospodaření.

Mezi nosné plodiny řadíme pšenici, ječmen, hrách, řepku, oves, žito a dále dle osevních postupů, které se pravidelně mění.