GRAIN a.s. hospodaří v České republice v okrese Liberec, ve Frýdlantském výběžku. Významná část obhospodařované půdy je využívána jako orná půda, kde hospodaří sesterská společnost VAKO–HP, s.r.o.. Zbývající část jsou louky a pastviny, které jsou využívány pro živočišnou výrobu. Zemědělská půda se rozkládá ve 20 katastrálních územích. Louky, pastviny a ovocné sady jsou obhospodařovány v režimu ekologického zemědělství. Firma se zabývá ekologickým chovem skotu masného plemene bez tržní produkce mléka.

Živočišná výroba

Na pozemcích, které jsou převážně v LFA a táhnou se od západu Frýdlantského výběžku k východu podhůří Jizerských hor, firma Grain a.s. hospodaří v rámci ekologických pravidel. Převážná část trvalých travních porostů je využívána jako pastviny pro chov skotu masného plemene bez tržní produkce, z tohoto důvodu se zaměřujeme na zástavová telata. Mezi plemena, která odchováváme patří Limousine, Masný simentál a Hereford.